Individuální, párové poradenství

Možná jste se ocitli v situaci, která je pro vás nová, neobvyklá, nevíte jak ji zvládat, jak na ni reagovat. Možná prožíváte životní období, kdy hledáte vaší vlastní cestu.

Nabízíme doprovázení ve složitých životních situacích.


Číst dále

Naše forma poradenství je založena na vzájemném sdílení, dialogu, bezprostředním a bezpečném vztahu.

                

Individuální poradenství

Párové poradenství